doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Hướng dẫn người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thạch Thất năm 2012

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính:đ/m2

TT

Tên đường phố

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

a

Quốc lộ

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

I

Đại Lộ Thăng Long

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ đa phận xã Đồng trúc đến hết xã Hạ Bằng

5 040 000

3 780 000

2 520 000

2 268 000

3 528 000

2 646 000

1 764 000

1 588 000

2

Đoạn địa phận xã Thạch Hoà

4 410 000

3 340 000

2 268 000

2 080 000

3 087 000

2 338 000

1 588 000

1 456 000

3

Từ km 30 +169 (nút giao thông vòng xuyến  Láng - Hoà Lạc) đến hết địa bàn xã Tiến Xuân, Yên Bình.

1 260 000

1 134 000

1 008 000

946 000

882 000

794 000

706 000

662 000

II

Đường Quốc lộ 21A

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn giáp Sơn Tây đến ngã ba cao tốc (Láng - Hoà Lạc)

3 675 000

2 867 000

2 058 000

1 985 000

2 573 000

2 007 000

1 441 000

1 390 000

2

Từ ngã ba cao tốc (Láng - Hoà Lạc)đến hết  Thạch Thất

3 465 000

2 772 000

2 016 000

1 933 000

2 426 000

1 940 000

1 411 000

1 353 000

III

Đường QL 32 (qua xã Đại Đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa phận xã Đại Đồng

3 780 000

2 898 000

2 016 000

1 954 000

2 646 000

2 029 000

1 411 000

1 368 000

b

Tỉnh Lộ

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đường tỉnh lộ 419

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp thị trấn Phúc Thọ qua địa phận xã Cẩm Yên, Đại Đồng

2 730 000

2 184 000

1 638 000

1 570 000

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

1 911 000

1 529 000

1 147 000

1 099 000

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

2

Qua địa phận xã Lại Thượng và xã Phú Kim

3 465 000

2 657 000

1 848 000

1 791 000

2 426 000

1 860 000

1 294 000

1 254 000

3

Từ giáp thị trấn Liên Quan đến hết địa phận xã Tràng Sơn

3 780 000

2 898 000

2 016 000

1 954 000

2 646 000

2 029 000

1 411 000

1 368 000

4

Từ giáp xã Tràng Sơn đến  cuối xã Bình Phú

4 200 000

3 180 000

2 160 000

1 980 000

2 940 000

2 226 000

1 512 000

1 386 000

5

Từ giáp xã Bình Phú đến giáp huyện Quốc Oai

5 040 000

3 780 000

2 520 000

2 268 000

3 528 000

2 646 000

1 764 000

1 588 000

II

Đường 420

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn từ Quốc Lộ 21 đến hết xã Bình Yên

3 780 000

2 898 000

2 016 000

1 954 000

2 646 000

2 029 000

1 411 000

1 368 000

2

Đoạn giáp xã Bình Yên đến hết  xã Kim Quan

3 150 000

2 458 000

1 764 000

1 702 000

2 205 000

1 721 000

1 235 000

1 191 000

3

Đoạn giáp đường 419 đến hết xã Hương Ngải

2 520 000

2 016 000

1 512 000

1 450 000

1 764 000

1 411 000

1 058 000

1 015 000

4

Giáp xã  Hương Ngải đến giáp huyện Phúc Thọ

2 400 000

1 920 000

1 440 000

1 380 000

1 680 000

1 344 000

1 008 000

966 000

III

Đường 446

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Từ giáp xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) đến hết địa bàn xã Tiến Xuân

1 800 000

1 470 000

1 200 000

1 140 000

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

1 260 000

1 029 000

840 000

798 000

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

2

Từ giáp xã Tiến Xuân đến hết  địa phận xã Yên Bình

1 200 000

1 080 000

960 000

900 000

840 000

756 000

672 000

630 000

3

Đoạn từ giáp xã Yên Bình đến xã Yên Trung

900 000

810 000

720 000

676 000

630 000

567 000

504 000

473 000

c

Đường địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Đường nhánh của đường 419

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Từ đường 419 đến hết xã Cẩm Yên

1 200 000

1 080 000

960 000

900 000

840 000

756 000

672 000

630 000

2

Từ giáp xã Cẩm Yên đến hết địa bàn xã Lại Thượng

1 800 000

1 470 000

1 200 000

1 140 000

1 260 000

1 029 000

840 000

798 000

3

Đoạn xã Lại Thượng đến xã Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng, Đồng Trúc giáp đường Láng Hoà Lạc

2 520 000

2 016 000

1 512 000

1 450 000

1 764 000

1 411 000

1 058 000

1 015 000

4

Đoạn giáp đường 419 đến Quốc Lộ 32 (xã Đại Đồng)

3 780 000

2 898 000

2 016 000

1 954 000

2 646 000

2 029 000

1 411 000

1 368 000

5

Đoạn giáp đường 419 đến hết địa phận xã  Thạch Xá

2 520 000

2 016 000

1 512 000

1 450 000

1 764 000

1 411 000

1 058 000

1 015 000

6

Đoạn giáp xã Thạch Xá đến xã Cần Kiệm và hết địa bàn xã Hạ Bằng

3 780 000

2 898 000

2 016 000

1 954 000

2 646 000

2 029 000

1 411 000

1 368 000

7

Đoạn giáp đường 419  đến Giếng Bìm xã Hữu Bằng

2 520 000

2 016 000

1 512 000

1 450 000

1 764 000

1 411 000

1 058 000

1 015 000

8

Đoạn giáp đường 419  đến UBND xã Chàng Sơn

3 150 000

2 458 000

1 764 000

1 702 000

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

2 205 000

1 721 000

1 235 000

1 191 000

Tính từ chỉ giới hè đường theo giá đất khu dân cư nông thôn

II

Đường nhánh của đường 420

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn giáp đường 420 đến hết thôn Dị Nậu

3 600 000

2 760 000

1 920 000

1 860 000

2 520 000

1 932 000

1 344 000

1 302 000

III

Đường nhánh của đường 446

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Tiến Xuân:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đoạn từ suối Ngọc Vua Bà đến giáp Đại học Quốc Gia

1 200 000

1 080 000

960 000

900 000

840 000

756 000

672 000

630 000

1.2

Từ giáp đường 446 xóm gò chói đến xóm trại mới

900 000

810 000

720 000

676 000

630 000

567 000

504 000

473 000

2

Xã Yên Bình:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đoạn giáp đường 446 đến bể điều áp (bể nước sạch sông Đà)

900 000

810 000

720 000

676 000

630 000

567 000

504 000

473 000

2.2

Đoạn giáp đường 446 đến Đại Lộ Thăng Long kéo dài (đường quy hoạch chưa trải nhựa)

1 200 000

1 080 000

960 000

900 000

840 000

756 000

672 000

630 000

2.3

Đoạn từ chợ Cò đến cầu Đá Mài

600 000

540 000

480 000

450 000

420 000

378 000

336 000

315 000

3

Xã Yên Trung:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Đoạn giáp đường 446 đến cầu Đá Mài

600 000

540 000

480 000

450 000

420 000

378 000

336 000

315 000

Ghi chú: Giá đất tại các vị trí 4 theo bảng giá trên đây nhưng không thấp hơn giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sảnChúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.

Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàngkhoá học quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư
Luật Sư Nguyễn Thiều Dương Luật Sư Phạm Xuân Dương Luật Sư Đoàn Trọng Bằng