doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Hướng dẫn người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt
Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thường Tín năm 2012

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN THƯỜNG TÍN

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính:đ/m2

TT

Tên đường phố

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

a

Quốc lộ

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

1

Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giáp th trấn Thường Tín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

7 200 000

5 328 000

4 320 000

3 600 000

4 000 000

3 730 000

3 024 000

2 520 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

4 800 000

3 600 000

3 120 000

2 880 000

3 360 000

2 520 000

2 184 000

2 016 000

 

Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đến giáp xã Quất Động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

6 800 000

4 964 000

4 284 000

3 400 000

3 970 000

3 475 000

2 999 000

2 380 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

4 800 000

3 600 000

3 120 000

2 880 000

3 360 000

2 520 000

2 184 000

2 016 000

 

Đoạn từ giáp xã Hà Hồi đến giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huyện Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

5 800 000

4 234 000

3 654 000

3 364 000

3 686 000

2 964 000

2 558 000

2 355 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

4 200 000

3 150 000

2 730 000

2 520 000

2 940 000

2 205 000

1 911 000

1 764 000

b

Đường địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đường 427a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Văn Bình, Hà Hồi, Liên Phương, Vân Tảo (Từ giáp thị trấn Thường Tín đến hết xã Vân Tảo)

4 200 000

3 150 000

2 730 000

2 520 000

2 940 000

2 205 000

1 911 000

1 764 000

 

Đoạn xã Thư Phú, Hồng Vân (Từ giáp xã Vân Tảo đến hết xã Hồng Vân)

2 900 000

2 233 000

1 885 000

1 769 000

2 030 000

1 563 000

1 320 000

1 238 000

3

Đường 427b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Văn Phú (Từ giáp thị trấn Thường Tín đến hết xã Vân Phú)

4 200 000

3 150 000

2 730 000

2 520 000

2 940 000

2 205 000

1 911 000

1 764 000

 

Đoạn xã Hoà Bình, Hiền Giang (Từ giáp xã Văn Phú đến giáp huyện Thanh Oai)

2 700 000

2 079 000

1 755 000

1 647 000

1 890 000

1 455 000

1 229 000

1 153 000

4

Đường 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Tô Hiệu (từ giáp QL1A đến xã giáp Nghiêm Xuyên)

3 800 000

2 898 000

2 470 000

2 280 000

2 660 000

2 029 000

1 729 000

1 596 000

 

Đoạn xã Nghiêm Xuyên (từ giáp xã Tô Hiệu đến giáp huyện phú Xuyên)

2 700 000

2 079 000

1 755 000

1 647 000

1 890 000

1 455 000

1 229 000

1 153 000

 

Đoạn xã Vạn Điểm, Minh Cường (từ giáp QL1A đến giáp thị trấn Phú Minh)

2 700 000

2 079 000

1 755 000

1 647 000

1 890 000

1 455 000

1 229 000

1 153 000

c

Đường Liên xã

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Quán Gánh - Ninh Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- Đoạn Duyên Thái (từ giáp QL1A đến giáp QL 1B)

2 000 000

1 560 000

1 360 000

1 260 000

1 400 000

1 092 000

952 000

882 000

1.2

- Đoạn Ninh Sở (từ giáp QL 1B đến giáp đê Sông Hồng)

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

2

Đường Nhị Khê, Khánh Hà, Hoà Bình, 427b

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- Đoạn xã Nhị Khê (từ giáp QL 1A đến giáp Cầu Vân)

1 800 000

1 404 000

1 229 000

1 161 000

1 260 000

983 000

860 000

813 000

2.2

- Đoạn xã Khánh Hà, Hoà Bình(từ giáp Cầu Vân đến UBND xã Hoà Bình)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

2.3

- Đoạn Hoà Bình - 427b (từ giáp UBND xã Hoà Bình đến giáp đường 427b)

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

3

Đường Văn Phú, Tiền Phong,Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- Đoạn qua xã Văn Phú (từ giáp đường 427b đến giáp đê Sông Nhuệ)

2 000 000

1 560 000

1 360 000

1 260 000

1 400 000

092 000

1952 000

882 000

3.2

- Đoạn qua xã Tiền Phong (từ giáp đê Sông Nhuệ đến UBND xã Tiền Phong)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

3.3

- Đoạn qua xã Nguyễn Trãi (từ giáp cầu Xém đến UBND xã Nguyễn Trãi)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

4

Đường qua các xã Thắng Lợi, Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- Đoạn qua xã Thắng Lợi (từ giáp QL 1A đến giáp QL 1B)

2 200 000

1 694 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 186 000

1 001 000

939 000

4.2

- Đoạn qua xã Lê Lợi (từ giáp QL 1B đến giáp đê Sông Hồng),

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

5

Đường qua các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến (từ giáp Ql 1A qua UBND xã Dũng Tiến 200m)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

6

Đường Tía - Dấp (qua các xã Tô Hiệu - Thống nhất)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

- Đoạn qua xã Tô Hiệu (từ giáp QL 1A đến giáp xã Thống Nhất)

2 200 000

1 694 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 186 000

1 001 000

939 000

6.2

- Đoạn qua xã Thống Nhất (từ giáp xã Tô Hiệu đến giáp đê Sông Hồng)

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

Ghi chú: Giá đất tại các vị trí 4 theo bảng giá trên đây nhưng không thấp hơn giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sảnChúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.

Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàngkhoá học quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư
Luật Sư Nguyễn Thiều Dương Luật Sư Phạm Xuân Dương Luật Sư Đoàn Trọng Bằng