doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Điều kiện của người thừa kế
Câu hỏi: Công dân phải có những điều kiện gì để được coi là người thừa kế?
Trả lời:
Theo quy định tại điều 635 Bộ luật dân sự năm 2005 thì : Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Như vậy, có thể hiểu người thừa kế phải là người còn sống khi mở thừa kế. Tuy nhiên con của người để lại di sản đã thành thai và sinh ra còn sống sau khi người để lại di sản chết cũng được thừa kế theo quy định của lpháp luật. Người thừa kế có thể là người đã thành niên hoặc chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, hoặc tâm thần, người đang bị giam giữ, người đang phải thi hành án hình sự, người vắng mặt, người đang ở nước ngoài. Phần di sản của người chưa thành niên, người mắc bệnh tâm thần, người đang ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của người đó quản lý.
Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân