doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi Công ty luật TNHH Đại Việt
Luật Đại Việt tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Với nền kinh tế mở rộng hiện nay, nhu cầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên việc thực hiện mục tiêu này không phải dễ dàng bởi lẽ các thủ tục hành chính tại Việt Nam khá phức tạp, không phải ngành nghề nào Nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép thực hiện đầu tư kinh doanh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài Luật Gia Nghiêm xin được tư vấn những nội dung cơ bản thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam
Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn thi hành khác, Nhà đầu tư có hai hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
Đầu tư trực tiếp: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Đầu tư gián tiếp: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam sau đó thực hiện xin chấp thuận mua vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam này.
Hai hình thức này đều được tiến hành tại Phòng đăng ký kinh doanh và Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố, tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Bằng kinh nghiệm tư vấn đầu tư của mình, Luật Gia Nghiêm nhận thấy hình thức đầu tư trực tiếp có thời gian tiến hành thủ tục nhanh hơn Đầu tư gián tiếp nhưng đối với những doanh nghiệp nào muốn có tư cách pháp nhân kèm con dấu công ty sớm hơn để ký kết các hợp đồng thì nên thực hiện đầu tư gián tiếp.
Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
Đề án dự án đầu tư;
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân/Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam);
Bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư là cá nhân (phải lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của nhà đầu tư)/Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức/Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư từ đó làm bản cam kết về năng lực tài chính của các nhà đầu tư này theo số vốn đầu tư đăng ký;
Hợp đồng thuê địa điểm nơi công ty đặt trụ sở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Ngoài ra đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như giáo dục, lao động, du lịch, bán lẻ hàng hóa, … các nhà đầu tư còn phải tiến hành giải trình về các điều kiện đầu tư bản thân đang có để cơ quan nhà nước xem xét việc đáp ứng của nhà đầu tư với ngành nghề này từ đó cấp Giấy phép kinh doanh tại các Sở ban ngành liên quan;
Điều lệ công ty và Danh sách thành viên/cổ đông (nếu loại hình là doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.
Dịch vụ công ty Luật Đại Việt cung cấp
Tư vấn cho khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp hay gián tiếp;
Tư vấn cho khách hàng các ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật đầu tư;
Soạn thảo hợp đồng thuê địa điểm cho khách hàng;
Hỗ trợ khách hàng thực hiện công chứng, chứng thực giấy tờ, hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu của nước ngoài;
Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo những thông tin khách hàng cung cấp;
Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước để nhà đầu tư nhận được kết quả là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu tròn doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh;
Tư vấn các vấn đề về kê khai thuế ban đầu, mở tài khoản ngân hàng, soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế; xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài  trong công ty.

Với nền kinh tế mở rộng hiện nay, nhu cầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên việc thực hiện mục tiêu này không phải dễ dàng bởi lẽ các thủ tục hành chính tại Việt Nam khá phức tạp, không phải ngành nghề nào Nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép thực hiện đầu tư kinh doanh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài Luật Gia Nghiêm xin được tư vấn những nội dung cơ bản thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn thi hành khác, Nhà đầu tư có hai hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Đầu tư trực tiếp: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Đầu tư gián tiếp: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam sau đó thực hiện xin chấp thuận mua vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam này.

Hai hình thức này đều được tiến hành tại Phòng đăng ký kinh doanh và Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố, tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Bằng kinh nghiệm tư vấn đầu tư của mình, Luật Gia Nghiêm nhận thấy hình thức đầu tư trực tiếp có thời gian tiến hành thủ tục nhanh hơn Đầu tư gián tiếp nhưng đối với những doanh nghiệp nào muốn có tư cách pháp nhân kèm con dấu công ty sớm hơn để ký kết các hợp đồng thì nên thực hiện đầu tư gián tiếp.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề án dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân/Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam);
 • Bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư là cá nhân (phải lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của nhà đầu tư)/Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức/Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư từ đó làm bản cam kết về năng lực tài chính của các nhà đầu tư này theo số vốn đầu tư đăng ký;
 • Hợp đồng thuê địa điểm nơi công ty đặt trụ sở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Ngoài ra đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như giáo dục, lao động, du lịch, bán lẻ hàng hóa, … các nhà đầu tư còn phải tiến hành giải trình về các điều kiện đầu tư bản thân đang có để cơ quan nhà nước xem xét việc đáp ứng của nhà đầu tư với ngành nghề này từ đó cấp Giấy phép kinh doanh tại các Sở ban ngành liên quan;
 • Điều lệ công ty và Danh sách thành viên/cổ đông (nếu loại hình là doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Dịch vụ công ty Luật Đại Việt cung cấp: 

 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp hay gián tiếp;
 • Tư vấn cho khách hàng các ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật đầu tư;
 • Soạn thảo hợp đồng thuê địa điểm cho khách hàng;
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện công chứng, chứng thực giấy tờ, hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu của nước ngoài;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo những thông tin khách hàng cung cấp;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước để nhà đầu tư nhận được kết quả là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu tròn doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh;
 • Tư vấn các vấn đề về kê khai thuế ban đầu, mở tài khoản ngân hàng, soạn thảo các loại hợp đồng kinh tế; xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài  trong công ty.

Quý khách hàng có băn khoăn thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn giải đáp hãy liên hệ ngay tới công ty Luật Đại Việt để được hỗ trợ tư vấn giải đáp tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ:

 • Địa chỉ : Số 28 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
 • Tel: (04)37478888 Fax: (04)37473966
 • Hot-line: 0933.668.166
 • Email: info@luatdaiviet.vn
Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư
Luật Sư Nguyễn Thiều Dương Luật Sư Đoàn Trọng Bằng Bản đồ